Aspergillus versicolor – yleisin kosteusvaurio homerakenteissa

Aspergillus versicolor kuuluu Aspergillus-suvun homeisiin, jotka ovat hyvin yleisiä kosteusvaurioituneissa taloissa. Aspergillus-homeet aiheuttavat allergiasairauksia ja tuottavat vakavia terveyshaittoja aiheuttavia mykotoksiineja.

Aspergillus-homeen ominaisuudet on tunnettu jo 1800-luvun puolivälistä alkaen, jolloin sen voitiin osoittaa kasvavan ihmisen keuhkokudoksessa. Aspergilluksen terveysriskit on kuvattu jo jo 1960-luvulla työperäisinä keuhkosairauksina Suomessa.

Aspergillusta kasvaa kaikkialla elinympäristössä ja etenkin vaurioituneissa rakennusmateriaaleissa. Sen ilmentyminen viittaakin rakenteessa olevaan kosteusvaurioon. Niin sanotussa indikaattorimikrobien listalla on useita Aspergillus-suvun homeita.

Aspergillus-suvun homeista Aspergillus fumigatus kasvaa parhaiten kosteissa olosuhteissa. Aspergillus Versicolor taas kuivemmissa olosuhteissa. Keraamiset tuotteet, liimat ja maalit ovat tyypillisiä Aspergillus-lajiston kasvualustoja. Kosteusvauriokohteista otetuissa näytteissä Aspergillus Versicoloria kasvoi myös puu- ja kipsilevynäytteissä, mineraalieristeissä ja muoveissa.

Aspergillus homeiden vaikutukset terveyteen

Asperillus-homeet aiheuttavat usein välitöntä IgE-välitteistä yliherkkyyttä ja allergiasairauksia yhdessä Penicilliumin ja Cladosporiumin kanssa. Näytteissä esiintyvä Penicilliumin suuri määrä voi myös olla osoitus näytteenotossa tapahtuneesta kontaminoitumisesta. Cladosporium on taas yleinen ulkoilmahome, jota esiintyy etenkin ulkoilmaan kosketuksissa olevissa rakenteissa.

Ulkomaisissa tutkimuksissa Aspergillus-altistuksen on todettu olevan astman riskitekijänä merkittävä. Monet Aspergillus-lajit ovatkin toksiineja tuottavia. Tähän vaikuttavat kasvuolosuhteet, kosteus, hapen ja ravinteiden määrä sekä kilpailevien mikro-organismien läsnäolo.

Aspergillus-home voi aiheuttaa suoran infektion elimistössä kasvamalla keuhkoputkissa, poskionteloissa, luussa tai leikkaushaavassa. Erityisen tärkeää välttää Aspergillus-homeita on etenkin elinsiirtopotilailla, joilla on suurempi riski sairastua Aspergilluksen aiheuttamaan vakavaan infektioon alentuneen vastustuskyvyn vuoksi.

Miten Aspergillus versicolor -homeen aiheuttamalta terveyshaitalta voitaisiin välttyä?

Aspergillus versicolorin, kuten muidenkin Aspergillus-sukuun kuuluvien homeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta voidaan parhaiten välttyä, mikäli vältetään oleskelua ja asumista kosteusvaurioituneissa tiloissa. Tällaisia tiloja ovat muun muassa maanpinnan alapuoliset, kosteat asuin- ja työskentelytilat. Kenenkään ei pitäisi joutua työskentelemään tai asumaan tiloissa, joita ei ole asumiseen tai työntekoon tarkoitettu.

Valitettavan monissa työpaikoissa etenkin kunta- ja valtiosektorilla tavanomaista on työntekijöiden ja muiden tilojen käyttäjien homeoireiden vähättely. Lopulta saatetaan ryhtyä tutkimus- ja korjaustoimiin, joilla ongelmaa ei saada korjattua. Käytetyt asiantuntijat eivät ole perehtyneet homeongelmien tutkimiseen eikä korjaussuunnittelussa osata tarttua asian ytimeen eli poistamaan sisäilmaongelman aiheuttavia tekijöitä. Ei osata korjata niitä juurisyitä, joista ongelma johtuu.

Home-oireisten työntekijöiden oireiden pitkään jatkuneen vähättelyn jälkeen ongelmaa tutkitaan epäpätevien asiantuntijoiden avulla epäammattimaisin menetelmin ja tehdyt korjaussuositukset ovat pikemminkin oireiden päälle vedettyä “laastaria” kuin ongelmasyiden poistamiseen perustuvia.

Kaikessa sisäilmaongelmaisten rakennusten tutkimisessa tulisi käyttää aina sisäilmaongelmiin perehtyneitä, ammattitaitoisia RTA-asiantuntijoita. Rakennuksista otetut näytteet tulisi osata ottaa oikeista kohdista ja näytteiden tutkimisessa käyttää akkreditoituja tutkimuslaboratorioita.

Ongelmatilanteissa asuntokaupan jälkeen tai työpaikalla voi ottaa yhteyttä kunnalliseen terveystarkastajaan, jotka harvoin kuitenkaan itse näytteitä ottavat. Toinen tapa on hankkia tarvittava tutkimusnäyttö RTA-tutkijan avulla ja tämän jälkeen toimittaa saatu tutkimusraportti terveystarkastajalle terveyshaitan toteamista ja lausuntoa varten. Terveystarkastajalla on aina oikeus määrätä kohteesta lisätutkimuksia, antaa korjauskehotuksen ja tarvittaessa asettaa rakennus jopa käyttökieltoon sisäilmaongelman johdosta.

Mikäli epäilet asunnossasi tai työpaikallasi sisäilmaongelmaa, ota yhteyttä. RTA-tutkimuksen kautta saat yhteyden hankalissa tapauksissa myös Kiinteistölakimieheen, joka auttaa sinua ongelman selvittämisessä sekä juridisissa vaatimuksissa sisäilmaongelman ja mikrobihaitan korjaamiseksi.

Lue seuraavaksi: Miksi home aiheuttaa terveyshaittoja?
Lue seuraavaksi: Mikrobivaurion tutkiminen – näytteenottoa koskevat ohjeet

JAA ARTIKKELI

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Tutustu meidän muihin palveluihin

Palvelut
Takaisin