kuntotutkimus

Epäiletkö, että kodissasi on riskirakenteita tai ongelmia sisäilman kanssa? Sisäilmatutkijan tekemä laaja kuntotutkimus on tarpeen myös, kun asuntokaupassa epäillään virhettä.

Kodin kuntotutkimus

Kuntotutkimuksessa kodin kunto selvitetään erilaisilla menetelmillä, esimerkiksi mikrobinäytteenotolla, kosteusmittauksilla ja VOC-tutkimuksilla. Rakenteita avaavia kuntotutkimustoimenpiteitä toteutetaan kohteessa tilanteen ja tarpeen mukaan. Tilaamalla kuntotutkimuksen, saat kattavan näkemyksen asuntosi kunnosta ja korjaustarpeesta.

Jos olet tehnyt asunto- tai kiinteistökaupan, kuntotutkimus on syytä tehdä heti kun havaitset asunnossasi virheen. Virheen reklamoinnissa ei kannata viivytellä, ettet menettäisi oikeuttasi hinnanalennukseen ja korvauksiin. Lue lisää blogistamme!

Kiinteistölakimies Groupin lakimiehet avustavat sinua virheestä reklamoinnissa ja korvausten hakemisessa. Tilaa Kiinteistölakimiehen maksuton arvio tilanteestasi tästä!

Mitä kuntotutkimus tyypillisesti sisältää

  1. Tarkastus- ja tutkimustoimenpiteet, kuten kosteustarkastukset, havainnot hajuista, homeista ja lahovaurioista, sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, kosteus, paine-erot), rakennuksen puitteiden ja tutkimustarpeen arviointi ja dokumentointi.
  2. Otetaan tarvittava määrä materiaalinäytteitä tarvittava rakenneavauksista. Mikrobinäytteet tutkitaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Näytteistä tutkitaan laboratoriossa homeet, bakteerit ja sädesienibakteerit.
  3. Pintakosteusmittaukset vaurioepäillyistä rakenteista kosteusvaurioiden todentamiseksi.
  4. Kohteesta otetaan runsaasti kuvamateriaalia dokumentoinnin laadun varmistamiseksi.
  5. Näytteiden analysoinnin jälkeen saat kuntotutkimusraportin sekä jatkotoimenpidesuosituksen.
  6. Lisätilauksesta korjauskustannusarvio ja korjaustapasuunnitelma korvausvaatimusten esittämistä varten.
  7. Kiinteistölakimiehen maksuton arvio juridisista jatkotoimista.

Tarve kuntotutkimukselle? Jätä yhteydenottopyyntö, niin yhteistyökumppanimme on sinuun yhteydessä tavallisesti kahden seuraavan arkipäivän kuluessa.

Miten tutkimus tehdään

Näytteiden otossa tehdään tyypillisesti rakenneavauksia näytteiden hankkimiseksi. Rakenneavauksista selvitetään rakenteiden paksuudet mahdollista korjaussuunnittelua silmällä pitäen. Samalla tarkastetaan määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisuus.

Rakenteiden ilmatiiveyttä tutkitaan merkkiaineella ja/tai -savulla. Näin todennetaan asumisterveysasetuksen mukainen mahdollinen ilmayhteys tutkittavista rakenteista sisäilmaan.

Rakenneavauskohdissa mitataan tarvittaessa puurakenteiden kosteus piikkimittarilla ja betoni- / harkkorakenteiden kosteus havainnoidaan pintakosteudenosoittimella.

Rakenneavauskohdat paikataan teippaamalla ja/tai peltilevyillä, tiilirakenteet yleensä massaamalla/peltilevyillä. Rakenteiden lopullinen korjaus jää tilaajalle.

Mikrobi- ja VOC-näytteet

Mikrobimateriaalinäytteitä ja VOC-näytteitä otetaan vaurioepäilyn vahvistamiseksi ja asunnon tai kiinteistön virheen toteennäyttämiseksi. Vaurioiden ja niiden terveysvaikutusten osoittaminen on riitatapauksissa välttämätöntä.

Mikrobimateriaali- ja VOC-näytteet toimitetaan ja analysoidaan akkreditoidussa tutkimuslaboratoriossa. Palvelu sisältää näytteiden käsittelyn, niiden toimittamisen laboratorioon sekä tulosten selkokielisen raportoinnin.

Lue lisää homeiden ja mikrobien aiheuttamista terveyshaitoista blogistamme!

Lämpökuvaus

Lämpökuvauksella saadaan luotettavasti dokumentoitua rakennuksen vuoto- ja vauriokohdat rakenteita rikkomatta. Lämpökuvaus on käytännössä ainoa keino kuvantaa rakenteellisia ilmavuotoja, eristepuutteita sekä kylmä- ja kuumasiltoja rakenteiden ylitse. Erityisesti tapauksissa, joissa rakennuksen ulkovaipan tulisi olla ehdottoman tiivis, on lämpökamera erinomainen työkalu asian nopeaan varmistamiseen. Lämpökuvauksia tehdään pääsääntöisesti talvikaudella, jolloin kuvaus on luotettavampaa lämpötilaerojen vuoksi. Pyydä tutkijalta suoraan tarjous lämpökuvauksesta.

Kosteusmittaukset

Kosteusmittauksia tehdään osana kuntotutkimusta ja siinä tarkastetaan lattia- ja seinärakenteiden kosteuksia joko pintamittauksin tai porareikämittauksin. Pintakosteusmittaukset kuuluvat kuntotutkimukseen.

Korjaustapasuunnittelu

Korjaustapasuunnittelu tehdään erillislaskutettavana palveluna kuntotarkastusraportin ja siinä ilmenevien löydösten pohjalta. Raportista selviää, mitä rakenteita täytyy korjata ja missä laajuudessa.

Korjaustapasuunnitelma sisältää ohjeet purkutöistä ja rakenteiden korjaamisesta sekä uudelleenrakentamisen ohjeistuksen. Piirustusten ja muiden yksityiskohtien toteutusvastuu jää urakoitsijalle ja/tai rakennesuunnittelijalle.

Uudelleenrakentamisessa voidaan esittää myös vaihtoehtoisia korjaustapoja, mikäli korjauksen yhteydessä halutaan toteuttaa tasonparannus. Pyydä tutkijalta tarjous korjaustapasuunnittelusta.

Korjauskustannusarvio ja -laskelma

Korjauskustannusarvio tai korjauskustannuslaskelma on erikseen tilattava palvelu. Korjauskustannusarvio on oleellista tilata asuntokaupan virheen vastuita selvitettäessä. Korjauskustannusarvion avulla voidaan näyttää asunnon tai kiinteistön virheiden korjauskustannukset euromääräisinä.

Korjauskustannusarvio tarvitaan aina silloin, kun asunnon tai kiinteistön virheen johdosta halutaan tehdä vaatimuksia myyjäpuolelle. Korjauskustannusarviota käytetäänkin hinnanalennusvaatimuksen tai kaupan purkuvaatimuksen perusteena. Arvio virheen korjauskustannuksista toimitetaan aina oikeudelle todisteeksi riita-asiassa. Kustannusarvio laaditaan tutkitun virheen korjaamiseksi rakentamishetken tasoon ilman tasonparannusta.

Jos epäilet ostamassasi asunnossa sisäilmaongelmaa tai muuta terveyshaittaa, älä jää ongelmasi vuoksi yksin, vaan ota yhteyttä! Kauttamme saat niin tutkimus- kuin lakiavun ongelmaan.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Tutustu meidän muihin palveluihin

Palvelut
Takaisin