Mikrobien ja homeiden aiheuttamat terveyshaitat

Kosteissa ja märissä rakenteissa ja niiden pinnoilla kasvaa mikrobeja, homeita, erilaisia hiivoja tai bakteereja. Omakotitalossa, rivitalossa tai osakehuoneistossa esiintyvä mikrobikasvusto johtuu normaalisti kosteusvaurioista. Milloin mikrobien aiheuttamaan terveyshaittaan voi vedota omakotitalon, rivitalon, asunnon tai kiinteistön virheenä?

Mikrobeja ja niiden itiöitä voi kulkeutua rakenteiden lävitse sisätiloihin rakenteiden ilmavuotokohtien kautta. Homeita ja mikrobeja tulee tavallisesti sisätiloihin maaperästä tai seinän eristetilasta. Mikrobivirtauksia syntyy silloin, kun sisätilat ovat alipaineisia sekä silloin kun seinä- ja lattiarakenteet eivät ole tarpeeksi tiiviit.

Asukkaiden altistuminen mikrobikasvuston hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteille on todennäköisintä, kun rakenteiden kautta tulevien ilmavuotojen mukana sisäilmaan kulkeutuu mikrobeja, mikrobi-itiöitä ja niiden osasia.

Jos mikrobikasvustoa ei kokonaan poisteta, asumisterveysasetuksen tarkoittamaa terveyshaittaa voi syntyä senkin jälkeen, kun rakenteet on kuivatettu tai rakenne on kuivunut. Tämän johdosta asuintalon kosteusvaurio on aina korjattava ja vaurioon johtaneet syyt on poistettava. Vaikka materiaali on kuivaa, siinä olevat homeitiöt voivat jälleen herätä eloon, jos ja kun rakenne kastuu uudestaan.

Mikrobeille, homeille ja mikrobien aineenvaihduntatuotteille altistuneilla ihmisillä on tyypillisesti silmien, ihon ja hengitysteiden ärsytysoireita. Tällaisia ovat esimerkiksi nuha, flunssa sekä poskionteloiden ja keuhkoputkien tulehdukset, yskä öisin ja lämpö. Oireet saattavat lieventyä tai kadota, kun altistus lakkaa. Homeiden ja mikrobien seurauksena voi kehittyä pitkäaikaissairaus, kuten astma.

Miten mikrobivaurio ilmenee?

Kosteusvaurio ja homevaurio esiintyvät yleensä kellarimaista tai pistävää hajua tuottavina haittoina. Tunnusmerkillisen kellarimaisen tai pistävän hajun aiheuttavat mikrobikasvustojen aineenvaihduntatuotteet. Haju vaihtelee sen mukaan, mistä mikrobilajista on kyse ja missä materiaalissa home kasvaa. Liiallinen kosteus ilmenee maali- tai rappauspinnan hilseilynä tai puumateriaalin tummumisena. Home voi esiintyä myös silmin nähtävänä kasvustona lattia- tai seinärakenteen pinnalla.

Mikrobien aiheuttama terveyshaitta terveydensuojelulain mukaan

Terveydensuojelulain 7 luvun 26 §:n mukaan asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa.

Terveydensuojelulain 7 luvun 27 §:n mukaan, jos asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyy melua, tärinää, hajua, valoa, mikrobeja, pölyä, savua, liiallista lämpöä tai kylmyyttä taikka kosteutta, säteilyä tai muuta niihin verrattavaa siten, että siitä voi aiheutua terveyshaittaa asunnossa tai muussa tilassa oleskelevalle, toimenpiteisiin haitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi on ryhdyttävä viipymättä.

Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa sen, jonka vastuulla haitta on, ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin terveyshaitan ja siihen johtaneiden tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Terveydensuojeluviranomainen voi myös kieltää tai rajoittaa asunnon tai muun oleskelutilan käyttöä.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajan tai haltijan ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta.

Milloin terveyshaittaan voi vedota rivitalon, omakotitalon, asunnon tai kiinteistön virheenä?

Pelkkä mikrobien kasvu rakenteissa ei aina tarkoita sitä, että rivitalossa, asunnossa tai kiinteistössä olisi maakaaren tai asuntokauppalain virhesäännöksen mukainen virhe, josta asunnon tai kiinteistön ostaja voisi vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta, jopa kaupan purkua ostajalta.

Mikrobien ja homeiden pitää aiheuttaa terveyshaittaa asukkaille tai korjausta edellyttävää vaurioitumista kiinteistölle. Vaikka esimerkiksi lahottajasieni ei aiheuttaisikaan asukkaille teveyshaittaa, on selvä, että kyseessä on kiinteistön virhe silloin, kun sieni vaurioittaa merkittävästi talon rakenteita.

Terveyshaittaan voidaan vedota asunnon tai kiinteistön virheenä ainakin niissä tapauksissa, joissa terveystarkastaja on antanut terveydensuojelulain mukaisen korjauskehotuksen kiinteistön omistajalle tai määrännyt asunnon asumiskieltoon. Usein prosessi etenee siten, että RTA-tutkija tutkii asunnon tai kiinteistön, jonka jälkeen terveystarkastaja antaa kuntotutkimusraportin perusteella lausunnon asunnon tai kiinteistön korjaustarpeesta.

Parhaiten asunnon tai kiinteistön tutkimusprosessi alkaa RTA-tutkijan tekemällä sisäilmakartoituksella, jonka havaintojen perusteella RTA-tutkija suosittelee laajempia tutkimuksia. Nämä voivat olla sisäilmaan tai rakenteisiin kohdistuvia.

Sisäilmakartoituksessa kerättävät aistinvaraiset havainnot, riskirakenteiden kartoitus sekä aikaisemmin kertynyt asiakirjamateriaali tulavat osaksi laajempaa kuntotutkimusta. 

Alustavan kuntotutkimuksen jälkeen RTA-tutkija antaa suosituksen tarpeellisista lisätutkimuksista, olivatpa ne sitten sisäilmaan tai rakenteisiin kohdistuvia. Tutkimusten valmistuessa, tutkimuksesta tehdyllä raportilla voidaan myös hakea lausuntoa terveystarkastajalta. Näissä tilanteissa sinun kannattaa ottaa suoraan yhteyttä Kiinteistölakimies Groupiin, jonka kiinteistölakimiehet avustavat sinua sekä kuntotutkimuksen järjestämisessä, terveystarkastajan lausunnon hakemisessa että virheen reklamoinnista myyjälle.

RTA-tutkimus kuuluu Kiinteistölakimies Group -konserniin ja kaikki käyttämämme asiantuntijat ovat jatkuvasti tekemisissä asuntokaupan virheiden ja virhehavaintojen tutkimisen kanssa. Tutkimukset on optimoitu kiinteistölakimiestemme tarpeeseen aikaansaada luotettavia ja asiantuntevia lopputuloksia etenkin asuntokaupan riitatilanteissa, joissa luotettavan näytön hankkiminen kohteesta on erityisen tärkeää. Kaikki yhteistyöasiantuntijamme täyttävät Kiintestölakimies Groupin kriteerit asunnon virheiden tutkimiseen edellytettäviltä laatuvaatimuksilta. Siksi asiantuntijoittemme tekemät tutkimukset ovat hyvin luotettavia myös asuntokaupan riitatilanteissa.

JAA ARTIKKELI

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Tutustu meidän muihin palveluihin

Palvelut
Takaisin