Kuntotutkimus vai kuntotarkastus?

Epäiletkö ostamassasi asunnossa tai kiinteistössä huonoa sisäilmaa, hometta tai mikrobeja? Laadukas ja asiantunteva kuntotutkimus auttaa selvittämään sisäilmaongelman laajuuden.

Tiesitkö, että kuntotutkimus ja kuntotarkastus tarkoittavat eri asioita? Kuntotarkastus on asunto- tai kiinteistökauppaa edeltävä pintapuolinen ja aistinvarainen tutkimus, jonka tarkoituksena on antaa ostajalle ja myyjälle tarvittavat tiedot kaupan kohteen kunnosta kauppaa varten. Asunnon kuntotutkimus puolestaan tehdään yleensä asuntokaupan jälkeen, kun asunnossa epäillään virhettä, kuten sisäilmaongelmaa.

Perinteisestä asuntokauppaa edeltävästä kuntotarkastuksesta poiketen, laadukas ja perusteellinen kuntotutkimus sisältää rakenneavauksia ja rakenteista otettavia home- ja mikrobinäytteitä. Kustannussyistä kuntotutkimuksia tehdään harvemmin ennen kiinteistökauppaa. Toisaalta moni asuntokauppariita jäisi syntymättä, mikäli perusteellisempia kuntotutkimuksia tehtäisiin jo kaupantekoa edeltävästi.

Asuntokaupan kuntotarkastus on pintapuolinen tutkimus

Asuntokaupan kuntotarkastus sisältää perustason tarkastus- ja tutkimustoimenpiteet, kuten pintakosteusmittauksia ja aistinvaraisia havaintoja rakenteiden kunnosta, mikrobipitoisista hajuista ja lahovaurioista. Kuntotarkastukseen kuuluu myös talon rakennepiirustusten läpikäyntiä ja mahdollisten riskirakenteiden tunnistamista.

Kuntotarkastus ei yleensä sisällä lisätutkimuksia, joista kuntotarkastaja monesti antaa toimenpidesuosituksia. Esimerkiksi mikrobipitoinen haju edellyttää lisätutkimuksia.

Ostajan ja myyjän intressien turvaamiseksi suositellut lisätutkimukset olisi kuitenkin syytä tehdä jo ennen asunto- tai kiinteistökauppaa, jottei myöhemmin kaupassa syntyisi isoja ongelmia. Asuntokaupan riitatilanteissa useimmiten on kysymys siitä, että asuntokauppaa edeltävässä kuntotarkastuksessa on annettu lisätutkimussuosituksia esimerkiksi mikrobipitoisen hajun vuoksi, mutta suositeltuja laajempia tutkimuksia ei ole kustannussyistä tehty. Tällöin kaupan jälkeen voi syntyä hankalaa riitaa kaupan kohteen kunnosta ja kohteesta annetuista tiedoista.

Kuntotukimuksessa selvitetään rakenteiden kunto ja otetaan mikrobinäytteitä

Mikäli asunto- tai kiinteistökaupan jälkeen havaitaan ylimääräisiä hajuja, kuten mikrobipitoista hajua, vanhan talon hajua tai “mummolan tuoksuja”, on syytä tehdä laajempi kuntotutkimus mahdollisen sisäilmaongelman poissulkemiseksi. Kyse voi olla myös homeongelmasta, jonka tutkiminen edellyttää talon rakenteista otettuja mikrobinäytteitä. Joskus homeongelma voi olla niin pitkällä, että hometta kasvaa silminnähden, mutta tällöinkin tarkemmat tutkimukset ja näytteiden otto homekasvustosta on tarpeen homelajiston selvittämiseksi ja tarpeellisen näytön hankkimiseksi mahdollista oikeudenkäyntiä varten.

Toisaalta riitelylyä oikeussalissa voidaan hyvinkin välttyä, kun ostaja tekee heti luotettavat ja kattavat tutkimukset, joiden avulla sovinnollinen ratkaisu ilman oikeudenkäyntiä on helpompi saavuttaa. On huomattava myös, että puutteellisilla tutkimuksilla kunnollisen sovintoratkaisun saavuttaminen on huomattavasti vaikeampaa.

Sisäilmaongelman syiden ja seurausten selvittäminen edellyttää aina rakenteisiin ulottuvia tutkimuksia. Pelkästään sisäilmasta otettavilla näytteillä ei ole riittävää näyttäarvoa, jos kaupasta tulee myöhemmin riitaa. Samasta syystä esimerkiksi homekoiratutkimukset eivät ole riittäviä sisäilmaongelmaisen talon tutkimiseksi, vaan sisäilmasta tehdyt havainnot on varmistettava talon rakenteista otettavilla mikrobinäytteillä.

Laajassa kuntotutkimuksessa kodin kunto selvitetään rakenneavauksilla, kiinteistössä tehtävillä mittauksilla, näytteenotoilla ja laboratoriotutkimuksilla. Yhteistyökumppaniemme tarjoamat kuntotutkimuspalvelut sisältävät rakenteista otettavia mikrobinäytteitä. Näytteet tutkitaan auktorisoidussa tutkimuslaboratoriossa ja saat tutkimuksen jälkeen kuntotutkimusraportin sekä suositukset lisätoimista sisäilmaongelman ratkaisemiseksi. Tämän jälkeen yhteistyökumppanimme Kiinteistölakimies Groupista selvittää tehtyjen havaintojen juridisen merkityksen aina ilman lisämaksua.

Tarpeellisista lisätutkimuksista, kuten VOC-tutkimuksesta, lämpökuvauksesta tai juridisesti suositeltavista toimenpiteistä saat aina tarjouksen, kun lisätutkimusten tarve ja laajuus on kuntotutkimuksen yhteydessä selvitetty.

Kuntotutkimuksiin on mahdollista hakea ARAlta tutkimusavustusta. Avustamme tarvittaessa avustuksen hakemisessa.

Kuntotutkimuspaketit sisältävät tyypillisesti seuraavat työvaiheet ja toimenpiteet:

  1. 5-9 mikrobinäytettä 3-6 vaurioepäillystä rakenteesta. Mikrobinäytteet tutkitaan homeiden, bakteerien ja sädesienien varalta auktorisoidussa tutkimuslaboratoriossa.
  2. Pintakosteusmittaukset vaurioepäillyistä rakenteista kosteusvaurioiden todentamiseksi.
  3. Kohteesta otetaan runsaasti kuvamateriaalia dokumentoinnin laadun varmistamiseksi.
  4. Näytteiden analysoinnin jälkeen saat RTA-tutkijan laatiman kuntotutkimusraportin sekä jatkotoimenpidesuosituksen.
  5. Lisätilauksesta saat korjauskustannusarvion ja korjaustapasuunnitelman, joita voit hyödyntää asuntokaupan reklamaatiossa.
  6. Saat Kiinteistölakimiehen juridisen arvion asuntokaupan reklamaatiomahdollisuudesta kaupan päälle.

Kuntotutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella tutkimusta voidaan jatkaa tarvittavilla lisätutkimuksilla, kuten

Kuntotutkimus asuntokaupan reklamaation tueksi

Jos epäilet, että ostamassasi asunnossa tai kiinteistössä on virhe, kuten sisäilmaongelma, sinun kannattaa ensin tilata laadukas RTA-kuntotutkimus. Kuntotutkimuksessa asiantuntija perehtyy asunnon rakenteisiin, aikaisempiin kuntotarkastus- ym. raportteihin, tekee aistinvaraiset ja näytteisiin perustuvat havainnot homeista ja kosteuksista, laatii riskiarvioinnin ja tutkimussuunnitelman tarvittavista jatkotutkimuksista sekä arvioi virheen merkitystä ja laajuutta.

Kuntotutkimusraportti liitetään asuntokaupan reklamaatioprosessiin, jolloin reklamaation taustalla on ajantasainen tieto asunnon tai kiinteistön virheen laadusta ja merkityksestä. Muista myös, että palveluun kuuluu Kiinteistölakimiehen maksuton arvio siitä, onko asuntokaupassa reklamaatioon, hinnanalennuksen tai kaupanpurkuun oikeuttava virhe.

Jotta et menettäisi oikeuttasi korvaukseen kaupassa, asuntokaupan reklamaatio kannattaakin jättää asunto- ja kiinteistökauppariitoihin erikoistuneen kiinteistölakimiehen hoidettavaksi. 

Näin tutkimus- ja reklamaatioprosessi etenee

Saat tutkijan tilauksesta paikalle yleensä noin 1-2 viikon sisällä tilauksesta ja tarvittaessa reklamaatio lähtee myyjälle 1-2 viikon kuluessa yhteydenotostasi. Reklamaatio- ja lakipalvelut tarjoaa Kiinteistölakimies Groupiin kuuluvat lakitoimistomme Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa.

Mikäli sovintoa asiassa ei vielä tässä vaiheessa saada syntymään, Kiinteistölakimies jatkaa toimeksiannostasi riita-asian hoitoa normaalina lakiasiantoimeksiantona, johon voit myös hakea vakuutusyhtiöltäsi oikeusturvaa. Lue lisää palvelusta.

Sovintoa kohti riidan sijaan

Tavoitteenamme on kaikissa tapauksissa löytää ripeästi sovintoratkaisu kaikkiin asuntokaupan ongelmiin. Kehittämämme asuntokaupan reklamoinnin laatuprosessin avulla pystymme normaaliin tutkimus- ja lakiprosessiin verrattuna merkittävästi nopeuttamaan asuntokaupan ongelmien ratkaisuun kuluvaa aikaa virheen havaitsemisesta sovinnolliseen lopputulokseen. Jos sovintoon ei päästäisi kohtuuajassa, asumisen ja kiinteistöjen virheisiin erikoistuneet kiinteistölakimiehemme hoitavat riitaisia oikeudenkäyntejä laajalla kokemuksella ja ammattitaidolla.  

Kiinteistölakimies Groupin hoitamista asuntokauppariidoista (toimistot Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa) lähes 80 % päättyy sovintoon ilman oikeudenkäyntiä.

Voitte olla yhteydessä suoraan asiakaspalveluumme, kun haluatte lisätietoa palveluistamme tai tilata palvelun.

RTA-tutkimus Suomi Oy kuuluu Kiinteistölakimies Group-konserniin. Välitämme asuntojen ja kiinteistöjen tutkimuspalveluita, kun epäilet asunnossasi virhettä. Hoidamme myös asuntokaupan reklamoinnit ja virheilmoitukset sekä muut asuntokaupan ongelmiin liittyvät juridiset palvelut Kiinteistölakimies Groupiin kuuluvien lakitoimistojen avulla. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin olemme sinuun heti yhteydessä ja kerromme palveluistamme lisää! 

JAA ARTIKKELI

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Tutustu meidän muihin palveluihin

Palvelut
Takaisin